Domov pre dôchodcov

Domov pre dôchodcov

S príchodom do veku odchodu do dôchodku prechádza osoba niekoľkými fázami. Prvým je tzv.

stařena

  • Fáza pred odchodom do dôchodku. 

Videli ste penzión pre dôchodcov vo svojej ďalekej budúcnosti, ale ak je to tu- je tu pocit úzkosti. Mnohí v tomto období začnú šetriť peniaze, začnú vybavovať závety, rozhodujú sa kde plánujú stráviť podstatnú časť svojho času po odchode do dôchodku.

  • Niekto sa začne viac starať o svoje koníčky, aby vyplnil čas. Tento prístup je úplne správny. Koniec koncov, pripravení ľudia sa prestávajú báť, že opustia prácu.

ruce

Ďalšou etapou je romantické znenie slovného spojenia

  • „Zaslúžený odpočinok“. Začína bezprostredne po odchode do dôchodku. Osoba zažíva  prvotný pocit eufórie zo získanej slobody – už sa nemusíte nikam trepať, ráno vstávať, náhliť sa, môžete robiť svoje obľúbené veci. Ale bohužiaľ po čase často začína fáza frustrácie, ktorá zvyčajne vychádza zo skutočnosti, že obraz života v dôchodku, ktorý si človek maľoval vo svojej predstavivosti, nezodpovedá realite. Napríklad niekto si bol istý, že s odchodom do dôchodku by  sa venoval výchove svojich vnúčat a deti odmietli jeho dobre myslenú pomoc. Alebo vás naopak začnú využívať až veľmi a vlastne nemáte žiadne voľno pre seba. 

Najhoršie ale je, keď vám  zdravotný stav vám nedovolí robiť  obľúbené veci. Pre mnohých je fáza frustrácie nahradená fázou preorientovania a stability – človek si začína uvedomovať e slabé a silné stránky staroby. Hlavne tie slabé:

  • Zoslabnutie
  • Choroby

veteráni
Ak je tento stav už trvalý , sú len tieto možnosti:

  • Postarajú sa o vás deti, keď im to čas a možnosti dovolia
  • Domov dôchodcov- krajšie nazvaný smutný útulok pre starých
  • Hospic- keď je zdravie už veľmi chatrné

Nebojte sa veci pomenovať, kým ešte je myseľ čistá. Hovorte so svojimi deťmi o vašich predstavách , kde sa vidíte v pokročilom dôchodkovom veku. Počúvajte svoje deti, kde vás vidia oni.