Skúška trpezlivosti?

Skúška trpezlivosti?

 
Po absolvovaní výberu jednej z ponúknutých tém v informačnom systéme univerzity alebo vytvorenia si novej po dohode s ochotným konzultantom nastáva proces zhotovovania približne štyridsať až päťdesiatstranového diela, ktoré slúži okrem štátnych skúšok na zhodnotenie výsledkov prvého stupňa vysokoškolského štúdia. Dôležitým krokom je výber správnej literatúry a získanie vedomostí o tom ako písať bakalársku prácu tak, aby bola kvalitne spracovaná.
 

Neobmedzenézdroje bibliografických zdrojov

 
V dnešnej dobe už nie sme obmedzený len na fyzické výtlačky zo školskej knižnice. Väčšina z nich ponúka možnosť objednať si titul napríklad aj zo zahraničnej partnerskej pobočky alebo ďalšou populárnou možnosťou sú on-line zdroje profesionálnych publikácií či vedeckých článkov ale aj napríklad diela ostatných študentov. Problémom naopak nastáva veľké množstvo zdrojov, ktoré môžu viesť k nepresným alebo viacerým informáciám o jednom fakte a ostáva na autorovi vybrať si tú správnu. Po spracovaní sa určia metódy výskumu, obsahové okruhy sa rozdelia do kapitol s pomocou konzultanta a študent postupne prichádza na to ako písať bakalársku prácu.