Dvere ako bezpečnostný, ale aj dizajnový prvok

Dvere ako bezpečnostný, ale aj dizajnový prvok

Dvere sú nevyhnutnosťou, ktorá sa nachádza v každom rodinnom dome, byte, obchodných priestoroch, ale aj rôznych ďalších budovách. Kým pri niektorých budovách a priestoroch na ich výzore až tak veľmi nezáleží, pretože sa dbá skôr na ich funkčnosť a bezpečnosť, v domácnostiach sú dvere považované okrem zabezpečenia súkromia a ochrany majetku zároveň aj ako dizajnový prvok. O to väčšmi záleží na estetickom prevedení dverí, ak je ich účelom použitia interiérové využitie.

dvere

Vyberám dvere – čo všetko treba zvážiť?

Pri výbere interiérových dverí sa nestačí riadiť iba čisto ich vzhľadom a dizajnovým prevedením, ale je potrebné zvážiť aj iné faktory. Základným rozhodovacím parametrom by mali byť rozmery dverí, a teda ich presná výška a šírka, ktorú je nevyhnutné premerať. Ďalšou dôležitou otázkou, ktorú je si pri výbere dverí nevyhnutné položiť, je spôsob ich otvárania, a teda či pôjde o otváranie na pravú stranu alebo ľavú. S týmto rozhodnutím veľmi úzko súvisí aj nasledujúce, ktorým je výber smeru otvorenia dovnútra do miestnosti alebo do opačného smeru von z miestnosti.

Vrátane otvárania do strán je však možné vybrať aj iný typ otvorenia, a to interiérové dvere, ktoré sú posuvné, čím sa zároveň dá ušetriť priestor. Pri výbere dverí určite zaváži aj druh miestnosti, do ktorej budú nainštalované. Pre niektorý priestor je možno lepšie zvoliť dvere so špeciálnymi bezpečnostnými vlastnosťami, ako napríklad odolnosť voči požiaru. Taktiež treba brať do úvahy miestnosti, kde je potenciálne väčšia vlhkosť, ako je napríklad kúpeľňa a tým pádom netreba zabúdať ani na materiál, z ktorého sú dvere vyrobené.

klika

Najnovšie dizajnové trendy v oblasti dverí a dverového príslušenstva

Medzi jeden z najobľúbenejších trendov, ktorý v súčasnosti vládne trhu s interiérovými dverami, sú bezfalcové dvere. Tento typ dverí je mimoriadne obľúbený práve vďaka ich elegantnému a štýlovému vyhotoveniu, ktoré pozostáva zo spojenia pántov a dverí do jednej úrovne, čo dodáva jednotný a mimo steny nevyčnievajúci dizajn. Okrem tohto trendu možno spomenúť aj čoraz populárnejšie rozetové kľučky, ktoré sú zaujímavým dverovým doplnkom, kvôli ich prevedeniu pozostávajúcemu z oddeleného kovania kľučky a kovania pre zámok a kľúč.