Prevádzkujete reštauračné zariadenie? V tom prípade by ste mali zabezpečiť zber kuchynského oleja.

Prevádzkujete reštauračné zariadenie? V tom prípade by ste mali zabezpečiť zber kuchynského oleja.

Gastronomické odvetvie zahŕňa stovky, ba možno aj tisícky reštauračných zariadení, ktoré sú obrovskými producentmi použitého kuchynského oleja. Keďže reštaurácie a bistrá varia pre svojich zákazníkov každý deň čerstvé pokrmy, množstvo spotrebovaného oleja je naozaj veľké. Spôsobené to je však aj tým, že pri príprave jedla je olej potrebné denno-denne meniť, pretože nie pre každý pokrm môže byť použitý rovnaký olej, na ktorom už bolo pripravené predošlé jedlo. Použité olejové a tukové zvyšky by však v žiadnom prípade nemali končiť v koši medzi komunálnym odpadom. Rovnako nie sú určené ani na vyhadzovanie do nádob pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a už rozhodne nemajú čo hľadať spláchnuté v toalete alebo v umývadle.

panvicka

Zodpovedné triedenie a likvidovanie kuchynského oleja

Každej gastronomickej a reštauračnej prevádzke vyplýva povinnosť, ktorá hovorí o tom, že nepotrebné použité zvyšky kuchynského oleja musia byť od ostatného odpadu vytriedené samostatne. Na tento účel je nevyhnutné zabezpečiť zber kuchynského oleja, prostredníctvom ktorého možno dosiahnuť ekologické a zodpovedné zlikvidovanie olejových a mastných zvyškov. Zber použitého kuchynského oleja pre reštaurácie sa zväčša realizuje na základe uzatvorenia zmluvného vzťahu o odvoze a likvidácií, ktorý gastro prevádzka uzatvára s vybranou spoločnosťou, zaoberajúcou sa touto problematikou. Dôležité je však spomenúť, že takáto spoločnosť by mala byť naozaj oprávnená a certifikovaná k vykonávaniu činnosti zberu a ekologického triedenia kuchynského oleja.

olej

Zber následne prebieha v pravidelných a vopred dohodnutých intervaloch, kedy vybraná firma príde pre zozbierané olejové zvyšky. Podotknúť avšak treba, že olej nie je možné zbierať len tak do hocijakej nádoby, ako sú napríklad plastové fľaše z nápojov alebo umelohmotné krabičky či igelitové vrecúška. Potrebné je zabezpečiť špeciálne zberné nádoby na kuchynský olej, prípadne kontajnery, ktoré zväčša na výber vo viacerých objemových veľkostiach ponúka samotná spoločnosť, s ktorou je uzatvorená zmluva o zbere a likvidácií.