Atribúty, na ktoré treba klásť dôraz pri výbere správnych zamestnancov

Atribúty, na ktoré treba klásť dôraz pri výbere správnych zamestnancov

Spoľahlivosť                                          
Zamestnávatelia oceňujú pracovníkov, na ktorých sa môžu spoľahnúť, aby si urobili prácu. Neexistuje nič lepšie ako zamestnanec, ktorý je k dispozícii, príde pracovať načas a prináša kvalitné výsledky.
Počas pohovoru by sa mali manažéri opýtať kandidátov na ich pracovnú etiku. Spoľahliví zamestnanci sú jednotlivci, ktorí splnia termíny, sú tímoví hráči a zostávajú sústredení na prácu.

dohoda

Prezentácia
Odhliadnuc od postavenia sa od väčšiny zamestnancov očakáva, že budú nejakým spôsobom prezentovať manažmentu, spolupracovníkom, zákazníkom a klientom.
Napríklad vnútropodnikový grafik by mohol dostať e-mail od vedúceho marketingového oddelenia o novom klientovi. Hoci tento zamestnanec nie je profesionálom v oblasti komunikácie, môže byť požiadaný, aby si v prezentácii pre klienta vytiahol nápady na branding.

Riešenie problémov
Najmä pre rýchlo sa rozvíjajúce organizácie môžu silní zamestnanci kriticky a efektívne riešiť problémy.
Počas prijímacieho pohovoru by sa mali vedúci pracovníci pýtať kandidátov na čas, počas ktorého by museli prekonať výzvu na pracovisku. To pomôže manažérovi prenajímateľovi odhadnúť schopnosť kandidáta riešiť problémy, byť vynaliezaví a čeliť prekážkam pri práci.

Koučovanie
Silní zamestnanci sú jednotlivci ochotní pomáhať spolupracovníkom a trénovať ich na ich ceste.
Povedzme, že nový zamestnanec bol najatý a pridaný do skupinového projektu. Nový zamestnanec pravdepodobne nemá potuchy o tom, čo sa deje. V tomto scenári zamestnanec, ktorý bol v tíme chvíľu, by mal prevziať nového pracovníka pod svoje krídlo a trénovať ho prostredníctvom nového projektu.

makléři

Vyjadrenie názorov
Zamestnanci, ktorí sú si istí svojimi nápadmi, ale zároveň otvorení spätnej väzbe, môžu zohrávať vplyvné úlohy na pracovisku. Napríklad počas brainstormingu by takýto zamestnanec nielenže zdieľal nápady, ale aj vyzýval ostatných, aby sa pýtali premýšľavých otázok. To môže vytvoriť stimulujúcu diskusiu a dokonca vyvolať inovácie.