Revízne šachty – dôležitá súčasť kanalizačných potrubí.

Revízne šachty – dôležitá súčasť kanalizačných potrubí.

Potrubia odvádzajúce odpad z rodinných domov, kancelárskych budov alebo priemyselných objektov plnia veľmi dôležitú funkciu, ktorej význam si často uvedomujeme až v čase, keď sa v týchto potrubiach niečo pokazí. Upchaté odpadové potrubie je záležitosť, ktorá neznesie žiaden odklad, preto je dôležité, aby boli vždy splnené podmienky pre jednoduchý prístup do potrubia pre čistiace firmy, ktoré dokážu takéto upchaté potrubia spriechodniť. Preto tieto odpadové systémy obsahujú prvky, ktoré umožňujú jednoduchý a rýchly prístup do potrubia.

šachta

K takýmto prvkom, ktoré sú už dnes vždy súčasťou kanalizačných potrubí, sú revízne šachty. Tieto šachty slúžia na kontrolu a prípadné čistenie odpadových potrubí, pričom je veľmi dôležité ich správne umiestnenie v kanalizačnom systéme. Preto sa revízne šachty umiestňujú na miestach, ktoré umožňujú vhodný prístup pre techniku, pomocou ktorej sa v prípade potreby môže kanalizácia prečistiť.

Existujú rôzne formy revíznych šácht, kde okrem klasickej revíznej šachty patrí aj šachtové dno so spätnou klapkou do podlahy. Takéto prvky sú vhodné v prípade, ak kanalizačné potrubie vedie pod betónovou podlahou prízemia budovy. Takýto vhodne umiestnený pomerne lacný prvok kanalizačného systému dokáže v prípade poruchy zamedziť rozbíjaniu betónovej podlahy, čo si určite neželá žiaden majiteľ budovy.

Súčasťou kvalitnej revíznej šachty sú dnes aj spätné klapky, ktoré plnia veľmi dôležitú funkciu. Spätné klapky zabraňujú odpadovej vode návrat do budovy, čím by mohli byť zaplavené nízko položené časti budovy. Rovnako klapky bránia vstupu hlodavcov a pachov späť do potrubia, čo ocenia všetci nájomníci budov s podobnými problémami.

revizní šachta

Dnes už je na trhu veľké množstvo revíznych šácht rôznych rozmerov a tvarov. Preto je vhodné nakupovať na mieste, kde ponuka obsahuje všetky dostupné šachty. Takýmto miestom je internetový obchod FAMU, kde nájdete revízne šachty vyhotovené s kvalitných materiálov za prijateľné ceny. V prípade potreby vám s výberom radi poradia vyškolený predajcovia buď telefonicky, alebo formou elektronickej komunikácie.