Minerálna vlna v mnohých prevedeniach.

Minerálna vlna v mnohých prevedeniach.

V segmente tepelnoizolačných materiálov patrí do jednej skupiny sklená vata a minerálna vlna. Obidva tieto materiály patria do kategórie minerálnych izolácií. Minerálna vlna sa vyrába roztavením rôznych vulkanických hornín a následným získaním vlákien z tejto taveniny. Takto získaný materiál má vo forme dosiek výborné tepelnoizolačné vlastnosti, čo sa využíva pri zatepľovaní stavieb.

minerálna vlna

Minerálna vlna má množstvo špecifických vlastností, ktoré ju pasujú na jednu z najlepších tepelných izolantov. Ide o nehorľavý materiál, čo je dnes už jedna zo základných požiadaviek na tepelnoizolačné materiály a ich protipožiarne vlastnosti. Tento materiál sa dá veľmi ľahko rezať, takže sa s minerálnou vlnou veľmi ľahko pracuje. Minerálna vlna nepodporuje vznik plesní a je chemicky neutrálna, takže nereaguje zo žiadnymi materiálmi, s ktorými prichádza do styku. Preto je takáto izolácia veľmi rozmerovo stála a plní rovnako svoju funkciu aj po rokoch. Na rozdiel od polystyrénu minerálna vlny dokonale utesňuje všetky vypĺňané otvory. Neostávajú tak nikde žiadne medzery, ktoré spôsobujú nežiadúce úniky tepla. Celá izolácia tak pôsobí veľmi homogénne a jednoliato. Aj atypické plochy a priestory tento materiál veľmi ľahko a dokonale vyplní.

rodinný dom

Dosky z minerálnej vlny sa vyrábajú vo viacerých typových prevedeniach, ktoré sa líšia svojou hustotou. Takto sú dnes k dispozícii dosky ľahké, stredné a ťažké. Každá z nich je určená na rôzne miesta použitia. Ľahké dosky nájdu svoje uplatnenie pri zatepľovaní stropov a všade tam, kde je požadovaná ich nízka objemová hmotnosť. Stredne ťažká minerálna vlna je určená na zatepľovanie všetkých fasád a ťažké vlny sú určené na umiestnenie do podláh a plochých striech. Tam sa využíva ich vysoká hustota a vysoká pevnosť v tlaku. Ak máte záujem o minerálnu vlnu najlacnejšiu, kontaktujte spoločnosť Taloa s.r.o. prostredníctvom kontaktného formulára.