Energetické posúdenie domácnosti s takmer nulovou spotrebou

Energetické posúdenie domácnosti s takmer nulovou spotrebou

Proces kolaudácie budovy by malo zároveň sprevádzať aj vybavenie energetického certifikátu, ktorý je v rámci kolaudácie nevyhnutné k jej schváleniu doložiť. Energetický certifikát sa získava na základe energetického posúdenia domácnosti, čo vlastne znamená, že rodinný dom, byt alebo prípadne aj iný druh stavby sa ohodnotí z hľadiska hospodárnosti všetkých možných typov energií. Podľa zistených údajov sa následne prejde k prideleniu energetickej triedy, ktorou bude daná stavba označená. Energetické triedy sa rozdeľujú do skupín, pričom jednotlivé skupiny sú označované veľkými písmenami abecedy od písmena A až po písmeno G.

základy stavby

Platí však, že každá budova musí spĺňať aspoň minimálne stanovené štandardy kvalitatívnych energetických vlastností ohľadom jej hospodárnosti. Podľa zmien a nových požiadaviek prijatých v zákonných predpisoch, je nevyhnutné zabezpečiť, aby všetky stavby, ktoré boli postavené pred začiatkom roku 2016, t.j. do 31.12.2015, spĺňali minimálne energetickú triedu B. Pri novších stavbách postavených po roku 2016 sa táto požiadavka ešte viac sprísnila, a to na energetickú triedu A1.

energetické ohodnotenie

Mnoho majiteľov stavieb sa však snaží o dosiahnutie ohodnotenia ich hospodárnosti energií vo forme energetického certifikátu A0, ktorý značí, že konkrétna stavba má takmer nulové hodnoty spotreby energií. Vďaka moderným stavebným technikám a mnohým energeticky úsporným inováciám, ktoré zabezpečujú efektívne šetrenie spotreby energií a umožňujú využívanie obnoviteľných energetických zdrojov, je v súčasnosti možné postaviť aj takéto veľmi úsporné stavby. Pokiaľ by ste o takúto https://www1.pluska.sk/Sport/Ostatne/Saganov-drsny-trening-odhaleny-Trufli-by-ste-si-na-takuto-makacku veľmi energeticky šetrnú stavbu mali záujem, je potrebné túto skutočnosť zohľadniť už pri vypracovávaní stavebného projektu a návrhu spôsobu jeho vykurovania či prípadného zakomponovania a využívania iných energeticky obnoviteľných zdrojov.