Zápis spoločnosti do Obchodného Registra

Zápis spoločnosti do Obchodného Registra

Začnime pekne od základu, každá spoločnosť musí fungovať pod nejakým obchodným menom. A tento pojem je jedným zo základných bodov, ktoré sa uvádzajú pri zapisovaní do obchodného registra. Tu je ale dôležité, aby išlo o originálny názov a respektíve taký, čo nebude zameniteľný s menom spoločnosti iného podnikateľa. Je vhodné zistiť si dostupnosť vášho vymysleného mena, a to napríklad priamo na webovej stránke obchodného registra. Za meno by mala byť následne pridaná aj skratka podľa typu spoločnosti, teda napríklad s.r.o.

podnikateľka, žena

Nemenej dôležité je pri zapisovaní do OR tiež sídlo spoločnosti. Adresa, pod ktorou tu bude zaevidovaná. V takomto prípade je potrebný súhlas majiteľa konkrétnej nehnuteľnosti k tomu, aby táto nehnuteľnosť a jej adresa mohla byť spájaná s konkrétnou firmou a zaevidovaná do obchodného registra. Môže sa uviesť aj adresa domu, resp. bytu, v nejedenom prípade sa v súčasnosti za týmto účelom kupujú virtuálne sídla, ktorých prenájom je oveľa lacnejší a sú vhodné napríklad pre začínajúcich podnikateľov či pre tých, ktorí v priestoroch svojej firmy netrávia veľa času a riadia ju viac menej diaľkovo.

Takisto je potrebné určiť a následne zapísať konateľa spoločnosti a takisto si vybrať konkrétny predmet podnikania.

podpis zmluvy

Celý postup evidencie do OR sa nezaobíde bez zakladateľských dokumentov. Sú to dokumenty potrebne na zalozenie sro. Zakladateľská listina sa vypracuje v prípade, ak je zakladateľom jedna osoba, v opačnom prípade, ak do procesu vstupuje viac spoločníkov, vytvorí sa spoločenská zmluva. Hoci na internete dokážete nájsť vzory náležitých dokumentov, väčšinou platí, že sú vo svojej podstate nefunkčné, zastarané, niečo v nich chýba… rozhodne sa na ne nedá spoľahnúť. Toto je preto jedna zo záležitostí, ktorú by ste vo vlastnom záujme mali nechať na odborníkov vo svojom obore.