Zápis do OR SR a potreba uviesť sídlo firmy

Zápis do OR SR a potreba uviesť sídlo firmy

Firemné sídlo je pojem a údaj, ktorý je pri zápise firmy a obchodnej spoločnosti do Obchodného registra SR neodmysliteľný. Ide vlastne o kontaktnú firemnú adresu, na ktorej podnikateľa nájdu daňové úrady či obchodní partneri. A je to tiež adresa, kam bude podnikateľovi chodiť firemná pošta. Z týchto dôvodov je zapísanie firemného sídla neoddeliteľnou súčasťou a zároveň je preto vhodné premyslieť si, akú oficiálnu adresu sem k svojej firme zaevidujeme.

Podpis dokumentu

A samozrejme musí ísť o platný údaj a o miesto, ktoré sem máme právo zaevidovať, teda napríklad nehnuteľnosť, ktorú vlastníme alebo máme v prenájme. Adresou môže byť bytový aj nebytový priestor, kancelária, prípadne iné kontaktné miesto, ktoré ale máme oprávnenie pri zápise do OR SR použiť. V prípade, že máme priestory iba v prenájme, je potrebný aj súhlas majiteľa.

  • Firemné sídlo sa teda prísne nevzťahuje iba na miesto podniku.

Často sa pod sídlom firmy udávajú kancelárske alebo bytové priestory. Čo ale napríklad značí vysoké výdaje spojené s prenájmom kancelárie. Zvlášť to naruší rozpočet začínajúcim podnikateľom s obmedzeným rozpočtom. A výhodné to nie je ani pre tých podnikateľov, ktorí k svojmu biznisu kancelárske priestory využívať nepotrebujú, pretože prácu zvládajú robiť z domu, cez svoj počítač, alebo sú často v zahraničí.

A zaevidovať k firme adresu bydliska, to by narušilo súkromný život. Firemná pošta by sa krížila so súkromnou, obchodní partneri by stáli na záhrade či na chodbe a nevyhli by sa ani zvedavým susedom.

Notebook, mobil

Pritom lukratívnu adresu pre vašu firmu môžete získať lacno a výhode v prípade, ak k tomu využijete ponuky virtuálnych kancelárií. Virtuálne sídlo bratislava dodá vašej obchodnej spoločnosti prestíž a potrebné súkromie. Spolu s virtuálnym sídlom si kúpite aj doplnkové služby spojené so sekretariátom a preberaním pošty.