Uzatváranie zmlúv so štátom bez rizík

Uzatváranie zmlúv so štátom bez rizík

RPVS je štátom zriadený register pre každého záujemcu z oblastí podnikania, ktorý chce uzatvárať zmluvy s verejným sektorom. Rodinné firmy, živnostníci, menšie či väčšie podniky alebo veľké medzinárodné spoločnosti, ktoré majú záujem podnikať, musia dodržiavať určité pravidlá, ktoré platia pre každého. Zodpovedný by mal byť každý podnik či spoločnosť, ktorá obchoduje alebo má v pláne obchodovať, a to nielen s verejným sektorom, teda obcami, štátom a podobne, ale s každým serióznym obchodným partnerom. Zapísať sa do registra RPVS znamená možnosť firiem a podnikov či živnostníkov prijímať dotácie a uzatvárať zmluvy s verejným sektorom.

10

Na Slovensku existuje advokátska kancelária, ktorá sa špecializuje naregister partnerov RPVS Lglegal tieto zápisy, a do dnešného dňa má v zozname už vyše 200 spoločností, od najmenších až po tie veľké, medzinárodné. Hlavným cieľom založenia Registra partnerov verejného sektora, ktorého zriaďovateľom je štát, je overovanie vlastníckych väzieb medzi partnermi. Táto kancelária sa dostala medzi TOP 10 overovateľov na základe prieskumu, ktorý vykonal Transparency International Slovensko.

podpis zmluvy

RPVS ponúka možnosť zapísať sa doň každému, kto už obchoduje alebo v blízkej budúcnosti plánuje uzatvárať nejaké zmluvy s verejným sektorom alebo žiadať o dotácie, v opačnom prípade nemá firma či spoločnosť nárok na spomínané dotácie alebo možnosť obchodovať so štátom či obcou. Registrácia nie je náročná, no vykonať ju môže iba osoba oprávnená na tento úkon, prípadne poverený advokát. V prípade, že potrebujete zmeniť oprávnenú osobu alebo sa chcete do registra zapísať, zverte to do rúk profesionálom, ktorí si s tým najlepšie poradia a vykonajú všetky potrebné úkony za vás. Zapísaní v RPVS budete mať mnoho výhod a väčšie šance na získanie dotácií a tiež možnosti uzatvárať zmluvy s verejným sektorom bez pochybností o platnosti vlastníckych väzieb fyzických osôb alebo spoločností.