Egypťania používali symbolický zápis čísel

online magazín

Egypťania používali symbolický zápis čísel

Symbolický zápis čísel vyzeral asi takto: 1 – I, 2 – II, 3 – III, 4 – IIII až po číslo 10. Preň používali znak ᴒ. Ani vyššie čísla Egypťania nezapisovali pozične, ale jednoducho napísali všetky znaky, ktoré ich tvorili, napríklad 24 bolo – ᴒ ᴒ IIII. Symbolický zápis čísel bol jednoduchý a postačujúci na zaznamenanie množstva, avšak na počítanie bol nevhodný. Násobilo sa s ním totiž ťažko. Pre praktické počítanie sa používal abakus – počítadlo. Pre zložitejšie matematické úvahy a výpočty však takéto čísla znamenali prekážku. Preto grécka matematika zaznamenala veľa významných výsledkov najmä v geometrii.

egypt

Vyspelé geometrie Egypťanov
Na geometrické úvahy mali tiež jednoduchú pomôcku – matematici si svoje predstavy zaznamenávali palicou do piesku. Výsledky, ktoré dosiahli Gréci v aritmetike, boli často krát dosiahnuté a dokazované práve pomocou geometrických úvah.
Filozof a matematik v jednom
Za jedného z prvých antických matematikov môžeme označiť Tálesa (cca 625-547 pred n. l.), ktorý formuloval a dokázal základné jednoduché poučky v rovinnej geometrii. Pripisuje sa mu aj dôkaz Tálesovej vety, aj keď oveľa neskoršími autormi. Práve preto toto autorstvo nie je tak isté. Tálesova veta bola zaujímavá, pretože popisovala jeden zo spôsobov na zostrojenie pravého uhla, čo bolo dôležité v staviteľstve aj zemepise. Len pre pripomenutie, Tálesova veta zjednodušene hovorí: Každý uhol vpísaný do polkruhu zostrojeného nad úsečkou je pravý. Táles tiež založil Iónsku filozofickú školu, z ktorej vyšlo mnoho ďalších matematikov.

matematika
Tajomstvo Pytagorasa
Ďalším z prvých významných antických matematikov bol Pytagoras, (cca. 571-497 pred n. l.) Jeho život je opradený tajomstvom, o čo sa aj sám zaslúžil. Tajomstvá boli tak veľké, že podľa niektorých antických zdrojov bol jeho otcom dokonca boh Apolón. Pravdepodobne však v mladosti veľa cestoval a učil sa aj u niektorých členov Iónskej školy, možno aj priamo u Tálesa. Pytagoras neskôr založil vlastný spolok, v ktorom platili prísne pravidlá. Členovia spolku mali prikázané dodržiavať tajomstvo o veciach, ktoré sa diali v jeho vnútri. Spolok bol náboženskou sektou, výskumnou inštitúciou a tiež politickým zoskupením. Ako zakladateľ mal Pytagoras hlavné slovo a mnoho objavov, na ktoré sa v spolku prišlo, je tak, zrejme neprávom, pripisovaných priamo jemu.

Egypťania používali symbolický zápis čísel
4 (80%)7